Priser

Prisliste

Prisene gjelder fra 28.08.2017 til 20.12.2017. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningFullpris Ungdom/Student 
MedlemskontingentGyldig 1 kalenderårkr 100
Terminkort Gyldig 1 kalenderhalvårkr 600kr 300
ÅrskortGyldig 1 kalenderårkr 1 000kr 500
Medlemskontingent EnkeljympaGyldig 1 kalenderårkr 150

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2017 #83