Priser

Medlemskontingent og treningsavgift betales til:

Friskis & Svettis Kongsberg: Konto 1201 01 38882.
Merk betalingen med medlemmets navn, fødselsdato og mailadresse.

Prisliste

Vi har ingen prisliste tilgjengelig

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83