Priser

Medlemskontingent og treningsavgift betales til:

Friskis & Svettis Kongsberg: Konto 1201 01 38882.
Merk betalingen med medlemmets navn, fødselsdato og mailadresse.

Prisliste

Prisene gjelder fra 02.01.2018 til 16.06.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningFullpris Ungdom/Student 
MedlemskontingentGyldig 1 kalenderårkr 100
Terminkort Gyldig 1 kalenderhalvårkr 600kr 300
ÅrskortGyldig 1 kalenderårkr 1 000kr 500
Medlemskontingent EnkeljympaGyldig 1 kalenderårkr 150

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83